Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Mikroregión Podpoľanie » okres Detva » turistika » miesto

Miesto, okres Detva

Miesto v okres Detva

V okres Detva sa nachádza 785 kusov miesto.

Miesto, okres Detva:, 1 z 14

Pod Koreňom, Horná Huta, Pravdovsko, Červená voda, Muránsky vrch, Holý vrch, Dolná Huta, Kalinka, Vyše kostola, Boroviny, Za mostom, Dubina, Vyšná Bratkovica, Ľuľovka, Nad mlynom, Dolní Chovancovci, Pri cintoríne, Rimáň, Jombíkov bok, Paľovo, Uhliská, Vlčie jamy, Horní Chovancovci, Nedelištske Lazy, Lazy Na Lúkach, Petercova, Piesky, Šutine jarok, Na Sviniarkách, Štefanovky, Bosna, Pod Skalou, Na Močidlách, Humenice, Javorie, Pohorelcov laz, Štefanovské, Krekáňov vrch, Bukovinka, Mláky, Hrablovka, Nad Mitrovcom, Do lazov pod Mníchom, Staré hroby, Močilný vrch, U Hubkov, Krenský jarok, Ušiačka, Fekiačovci, Šakovci, Trpín, Vybochova Poľana, Hraškovci, Vevericová, Mrvenicovci, Štefanov laz, Trckovská, Pastorkovci, Krnáč, Úzke tále z konca záhumnia

Miesto, okres Detva:, 2 z 14

Krnáčovci, Krné, Vyše hrobov, Trstený vŕšok a Starý mlyn, Do Klinov, Pod Petrovou, Nová Ves, Záhumnie do Hliniska, Rebríčka, Rebrický jarok, Ľuptákovo, Bukovinka, Pavlendov laz, Podlysec, Mikuškina, Šúrikovo, Pálený bok, Kramárska, Do Huty, Kopanica, Michalíkov bok, Kút, Košarisko, Krásny vŕšok, Ľubica, Filípky, Na Kobovom, Lohyňa, Jedlina, Lúčky, Baniská, Na vrch, Brusno, Bujač, Kubov vŕšok, Ferová, Harmanec, Vrbovo, Priehyba, Banisko, Chotár, Kaliny, Chovancová, Vachalíkov vrch, Brachnov vŕšok, Nad Ľubicou, Malý Lysec, Zošiakove Kaliny, Kremeňovo, Vrch Drahová, Radoška, Veľký Korčín, Strieborník, Bukovina, Chabovec, Polámaný bok, Vysoká-Chabovec, Závozy, Plesácko, Na Kline

Miesto, okres Detva:, 3 z 14

Kráľov stôl, Čierne zeme, Matiašove breziny, Veľký Korčín, Strážnik, Vyše Mojžiša, Vrch Lom, Komendovská, Bány, Klinková, Na Dieli, Nižné pasienky, Nad závoz, Lástok, Ladikovo, Šariny, Hrb, Pod dielec, Lukačíkovo, Výrobiská, Kratiny, Záskalie, Ohrad, Laste, Pod závoz, Michalka, Nivy, Nad potokom, Dráhy, Osičia, Dlhé diely, Brezie, Záhumnie, Zákrovie, Pažite, Zdola Jazovčia, Dielec, Jažovčia, Pod Hrbom, Jablonie, Potok, Rúbanka, Bujasová, Hrabia, Hrádok, Verešová, Výbochov laz, Zhora Mikulášikovej, Rúbane, Kutále, V bôčku, Pod Bokmi, Brezinka, Holý hrb, Pod Vlčiu, Jasenie, Tarova dolina, Výboškovo, Martinkova, Tereňova dolina

Miesto, okres Detva:, 4 z 14

Javorisko, Žabica, Polianka, Vrchné záhumnie, Boky, Vlčia, Na skalke, Zákľuky, Kocan, Pálenica, Pod poľom, Sučí mlyn, Bučina, Matejov bok, Hanusova, Lopaty, Bulanská, Ježov vrch, Dolná Žabica, Bujasov bok, Zadné jamky, Kocán, Komárno, Nad dolinkami, Krokošovo, Jambíkov laz, Nižná Bratkovica, Brezové, Lievajovo, Súdenica, Pod Bratkovicou, Olšiakov vrch, Lúčky, Blašková jama, Halačov vrštek, Dolinka, Šutňova, Jašov vrch, Záložnice, Michalova, Banisko, Bahýlové jamy, ĺabica, Žiare, Dlhá, Klukovka, Mojžišov vrch, Bahletka, Na Žiari, Za Hrbom, Tomanovo, Árenda, Rúbanica, Čierťaž, Dolinky, Do vršku, Piesky Makytová, Kalište, Ihračka, Teplý brod

Miesto, okres Detva:, 5 z 14

Dobrá voda, Vajanka, Miklanovo, Jablona, Kuchárovo, Kopaničky, Jamištia, Za Dolným Žiarom, Klinčoky, Makovce, Skálno, Rakyta, Údol, Na Hrabia, Vlčí vrch, Martinkovce, Ostrôšky, Šalovica, Šuľková, Tabákovka, Zdola Valovo, Zhora Zákutia, Čierťaž, Ostrôžka, Za Horným Žiarom, Borok, Kružina, Zákutie, Kubovka, Horné záhumnia, Nemcová, Zhora Valovo, Vrchné Jamištia, Dolné záhumnia, Dlhá úboč, Baranová, Črchľa, Zlatno, Javor, Kolomažnica, Na Mlákach, Polianka, Drahovo, Baližov Laz, Breziny, Polianka, Hore jamou k Očovanovi, Horné Piesky, Pod Javorom, Baľovka, Pereš, Kopanice, Baližov vrch, Hlininy, Podjasenovo pri Paučovi, Pod slamenými hniezdami, Hustý vŕšok, Šándorka, Malý Rimáň, Spodné Jamištia

Miesto, okres Detva:, 6 z 14

Červenáková, Človečia hlava, Struháreň, Studená voda, Horné lúky, U Menúšov, Budovka, Malý Rimanec, Za vrškom, Sihľa, Rausovka, Dlhý diel, Nad Horným mlynom, Solisko, Vysoká, Kopec, Horné tále, Dolné Makovce, Pod Perešom, Tisovník, Verešov hrb, Zdola hája, Antonov Laz, Šamilovec, Nad Bachtárom, Repiská, Na dielec, Za vysokým, Na brezinách, Kostolicko, Kopaň, Paľkova stráň, Lopaty, Za Hajdúchom, Matrtajky, Čemanka, Breh, Červená hora, Hrozinov Laz, Breziny, Benčovka, Pastvy, Platyho jama, Medzichvojno, Dolné lúky, Slatina, Dlhé hony, Malý Korčín, Roven, Slatinky, Za školou, Medzi Lazami, Diel, Zhora mlyna, Kopanice, Konská, Do Kurienca, Kútka, Árendy, Halajovci

Miesto, okres Detva:, 7 z 14

Vangerka, Kiavilia, Dúbrava, Strunáčka, Smrček, Pod Zábavou, Madačka, Vysoký, Žabiareň Kocaň, V struhárni, Struhárňa, Horné Okrúhlice, Horný závoz, Brezina, Somorovo, Baňa, Palakov, Pod Kaplnou, Velká lúka, Rybník, Králikov vrch, Pod pivničkami, Jazarce, Chvojná, Veľká Hájniková, Močiar, Miklianovo, Horné Šupovo, Za Okrúhlicami, Kaplna, Mílisko, Pod dlhú, Veľké Chvojno, Dolný Závoz, Zhora Močiara, Studenovo, Blatá, Dolné Šupovo, Na Hnusno, Dolné Okrúhlice, Dúborovo, Tri duby, Vrch, Pod Kiaviliou, Nad Baližvým lazom, Tiasovo, Kozí hrb, Za Kušnierikom, Za Kaplnou, Kratiny, Vyše dediny, Skalinka, Breziny, Breziny, Dvorce, Jasenia, Grajciarové Trnavy, Smrečinovo, Hámorná, Na jamu

Miesto, okres Detva:, 8 z 14

Horné Iviny, Do rakytia, Ábelová, Kurická, Vtáčnik, Vrch Korienky, Nad Pajtou, Palíkovo, Pod Málikovo, Za Stožkom, Suché Iviny, Pod Skalkou, Pod mlynom, Lúky do lazov, Revúca, Kamenné, Prieraz, Žičovská hora, Krtiny, Salašíky, Cach, Zomknutie, Boky, Široká jama, Dielnice, Bašta, Dlhá, Búčniky, Nad Zomknutím, Dúbravy, Kocaň, Dvorce, Balajovo, Hradné, Rajčula, Hradné, Nad Želobudzou, Nedelištské lazy, Malé Chvojno, Kamenité, Tri kopce, Dolinky, Rechtorky, Medzi studničky, Mláky, Korčín, ŠM Kocaň, Trhovisko, Martišovská, Diel, Gejdošová, Jašov vrch, Dlhé Kopanice, Cigán, Suché Trňavy, Bušová, Sosniny, Baniská, Jazovec, Pod Chvojnom

Miesto, okres Detva:, 9 z 14

Bar, Briestina, Slavcová, Pochabý Laz, Veľké hore vodou, Bujačia, Suchohradná, Pod Polomom, Kaplnie do jarku, Rajčkovie Tŕňavy, Malé Slatinské, Pod Táňovo, Polom, Na Árendy, Do potôčkov, Nemcov vrch, Chmelisko, Malý Krnov, Žihľava, Kršňovo, Stará voda, Do Paseky, Nad zvonicou, Široký grúň, Barisko, Malá Hôrka, Do Krnovho, Rafajka, Koníčková, Bujačia, Paseka, Pod priekopou, Strhár - dolina, Opálená, Kopanice, Kamenisté, Za Kalamárkou, Koncom pod Dúbravné, Škulavé Trňavy, Veľké pole, Vŕšok, Uhliarová skala, Kráľova púť, Pod majerom, Vtáčí vŕšok, Zálomská, Sasko, Pod jabloňkou, Prosné a na Stupy, Dolná Bujačia, Šusty, Horný kút, U Šajtárov, Nad majerom, Vrch Stožok, Kapcátka, Žiar, Stádlo, Suché hore vodou, Pod dúbravy

Miesto, okres Detva:, 10 z 14

Čierny vrch, Pod Chvojnom, Nad Medokyšom, Pálenica, Očová, Ďuričkovie lazy, Horná Brestlina, Ravenské, Na Píle, Palestina, Chmárova, Krátky vŕšok, Za Bykovom, Obecná hora, Havranka, Polianska hora, Rubaň, Malá Chocholná, Vrchy, Kyčkova, Na Slatinke, Tvŕdza, Nový svet, Psice, Holkovo, Sihla, Kopaniská, Skalka, Čerchľa, Svinská paša, Chocholná, Merigy, Vyšné Polianky, Na Šiancoch, Pri mlyne, Kopanica, Poza Hájnikovú, Pod rovienkami, Podbykovo, Krajnoha, Pálenica, Vrch Jazero, Za jarkom, Hajdukovo, Pole, Jastrabí vrch, Kúty, Pod Zlatým vŕškom, Čierny grúň, Nižné Polianky, Plžíkovci, Kozí chrbát, Dolná Zálomská, Krnáčov laz, Hrot, Vysoký vŕšok, Malá Látka, Farbiakova paseka, Uhrínka, Žabica

Miesto, okres Detva:, 11 z 14

Ponad Suchohradnú, Za malým Chvojnom, Diablov vŕšok, Mostík, Dolné Táňovo, Suchavica, Sokolovo, Holanka, Kút, Do Bánov, Uhliarka, Židov jarok, U Kákov, Mamojková, Zadok, Biele potôčky, Dolné Tále, Malý Ipeľ, Mlakárske, Na jamke, Pod Ostrôžkami, Kozličné, Polom Lapiňovská, Malé Smolno, Do zadu pri majeri, Vrch poľa, Pstružno, Horné Tále, Petrová, Dobročský vrch, Rubiská, Pri čerešni, Pod Kolenicou, Šutovka, Urbárska hora, Priechody, Nemcovka, Šulek - Piešť, Dedinka, Pod Skalencom, Skalenec, Turecký vŕšok, Čierne zeme, Črchľa, Dolné Lazy, Čerchľa, Hroncová, Hlinisko - Lažtek, Dolný Pereš, Zadná Kochlačka, Smolno, Pod Poljanku, Rakytné, Pod Javoriskom, Brezinky, Grapa, Na Vatre, Pátrik, Stavanisko, Pôjdova skala

Miesto, okres Detva:, 12 z 14

Ježová, Veľká Chocholná, Zelené, Nad Plžíkovcami, Korytársky vrch, Na jamu, Trstená, Mláky, Hulinov vrch, Pod Priesekom, Škulová-Močariny, Za Močilnou skalou, Pálenica, Grapa, Na hôrku, Polianky, Na Spúšťanku, Pod Stavaniskom, Majková, Dančov vrch, Ostrôžky, Piešť, Javorisko, Konopiská, Čechánky, Pod Bykovom, Nemecká, Rúbaň, Bány, Vrch Ipľa, Novodomský vrch, Babická, Paseky, Dolná Chrapková, Majerová, Pálenica, Pod Lipou, Repiská nad Medokýšom, Pod kladou, Petrová, Za Pôjdmi, Perina, Kupcová, Hore pod vrch, Skalina, Vrch Chocholná, Sekcia, Do Chvostiny, Záhumnie do Priechodov, Vyhnanec, Medveďov vŕštek, Za Skalencom, Zákľuka, Do Lažteka, Polianky, Pod Bariačkou, Kajlov vrch, Kucejka, Žabec, Málikovo

Miesto, okres Detva:, 13 z 14

Lažtek, Prieslop, Horné Stavanisko, Do Dúbravy, Zalomec, Pod kopu, Škulová - Močariny, Polianka, Úbočka, Do Zlatného, Roveň niže Skalenca, Pod Jazvecovu skalu, Do studienca, Nad Plenovom, Rakytiny, Na chotár, Prašivá, Spúšťanka, Nad Bariačkou, Za Pôjdy, Košarisko, Pod Kalamárkou, Nad mlynom, Úzke tále a Hliniská, Krajhora, Pred Kochlačkou, Do Skalky, Vrch Slatina, Medzi Skalencom, Zeme na Skalenci, Budáčov vrch, Varta, Lipiny, Pod Dúbravným, Do Ježovej, Lukáčova skala, Horná Liešna, Nad Medokýšom, Zadné pole, Horné lazy, Macov lom, Do Prieseku, Dolinky v lukách, Dolinky v lukách, Vyše Kostolnej, Pod Pôjdy, Stadielko, Na árende, Bariačka, Za Priechodmi, Roveň vyše Skalenca, Suchá dolina, Horné Majerovo, Bukovina, Paseky, Holansko, Hlinisko, Pod Perinou, Tmavý šlog, Horný Pereš

Miesto, okres Detva:, 14 z 14

Močidlá, Pod Pôjdnou skalou, Červencová, Haklová, Kapustnice

miesto inde

Mikroregión Podpoľanie (529x), Detva (148x), Látky (111x), Horný Tisovník (86x), Vígľaš (82x), Vígľašská Huta-Kalinka (66x), Stará Huta (63x), Hriňová (54x), Dolný Tisovník (54x), Slatinské Lazy (50x), Klokoč (46x), Stožok (39x), Podkriváň (29x), Dúbravy (28x), Historická časť (25x), Detvianska Huta (24x), Piešť1 (23x), Kostolná (20x), Skliarovo (18x), Korytárky (16x), Piešť2 (13x), Sídlisko (5x), Zapriechody (5x), Kriváň (4x)
miesto v Mikroregión Podpoľanie
miesto v Detva
miesto v Látky

Podobné, okres Detva:

1017x turistika, 785x miesto, 95x orientačný bod, 39x strom, 28x poľovnícky posed, 18x turistické informácie, 17x prístrešok, altánok, 9x atrakcia, 9x orientačná mapa, 6x studňa, 4x chranený strom, 3x komín, 2x miesto na piknik, 2x ohnisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Detva

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-detva.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.