Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Mikroregión Podpoľanie » okres Detva » turistika » miesto

Miesto, okres Detva

Miesto v okres Detva

V okres Detva sa nachádza 785 kusov miesto.

Miesto, okres Detva:, 1 z 14

Pod Koreňom, Pravdovsko, Horná Huta, Červená voda, Holý vrch, Dolná Huta, Muránsky vrch, Vyše kostola, Kalinka, Boroviny, Za mostom, Ľuľovka, Vyšná Bratkovica, Jombíkov bok, Pri cintoríne, Nad mlynom, Dolní Chovancovci, Paľovo, Uhliská, Dubina, Vlčie jamy, Rimáň, Horní Chovancovci, Nedelištske Lazy, Lazy Na Lúkach, Šutine jarok, Petercova, Piesky, Pod Skalou, Na Sviniarkách, Bosna, Na Močidlách, Štefanovky, Štefanovské, Javorie, Pohorelcov laz, Humenice, Krekáňov vrch, Mláky, Hrablovka, Bukovinka, Do lazov pod Mníchom, Nad Mitrovcom, Staré hroby, Močilný vrch, Ušiačka, Krenský jarok, Fekiačovci, U Hubkov, Vybochova Poľana, Mrvenicovci, Hraškovci, Šakovci, Pastorkovci, Trckovská, Štefanov laz, Vevericová, Trpín, Úzke tále z konca záhumnia, Krnáč

Miesto, okres Detva:, 2 z 14

Krné, Krnáčovci, Vyše hrobov, Trstený vŕšok a Starý mlyn, Do Klinov, Nová Ves, Pod Petrovou, Záhumnie do Hliniska, Bukovinka, Košarisko, Jedlina, Lohyňa, Kopanica, Michalíkov bok, Kramárska, Brusno, Na vrch, Mikuškina, Ľuptákovo, Filípky, Kút, Na Kobovom, Rebríčka, Krásny vŕšok, Baniská, Ľubica, Šúrikovo, Lúčky, Pálený bok, Rebrický jarok, Pavlendov laz, Podlysec, Do Huty, Banisko, Priehyba, Nad Ľubicou, Malý Lysec, Brachnov vŕšok, Harmanec, Ferová, Vrbovo, Kaliny, Kubov vŕšok, Vachalíkov vrch, Chotár, Bujač, Chovancová, Zošiakove Kaliny, Vrch Drahová, Kremeňovo, Radoška, Chabovec, Veľký Korčín, Matiašove breziny, Komendovská, Nižné pasienky, Čierne zeme, Kráľov stôl, Závozy, Bukovina

Miesto, okres Detva:, 3 z 14

Plesácko, Veľký Korčín, Klinková, Vysoká-Chabovec, Bány, Vyše Mojžiša, Strážnik, Na Kline, Polámaný bok, Vrch Lom, Strieborník, Výrobiská, Na Dieli, Nižná Bratkovica, Polianka, Ježov vrch, Komárno, Pálenica, Žabica, Bulanská, Sučí mlyn, Na skalke, Zadné jamky, Dolná Žabica, Javorisko, Hrb, Nad potokom, Olšiakov vrch, Rúbanka, Hrabia, Výbochov laz, Jažovčia, Výboškovo, Dráhy, Nad závoz, Potok, Záskalie, Blašková jama, Hrádok, Kocan, Dlhé diely, V bôčku, Jablonie, Kutále, Pažite, Pod dielec, Brezie, Pod závoz, Rúbane, Brezové, Kocán, Lástok, Nivy, Michalka, Tereňova dolina, Šariny, Pod Bratkovicou, Kratiny, Pod poľom, Zdola Jazovčia

Miesto, okres Detva:, 4 z 14

Lukačíkovo, Martinkova, Ladikovo, Záhumnie, Laste, Súdenica, Dielec, Ohrad, Tarova dolina, Zákrovie, Holý hrb, Bučina, Hanusova, Krokošovo, Žiare, Pod Hrbom, Pod Bokmi, Brezinka, Jambíkov laz, Bujasová, Banisko, Boky, Lievajovo, Osičia, Matejov bok, Vrchné záhumnie, Bahýlové jamy, Lúčky, Lopaty, Bujasov bok, Dlhá, Jasenie, Verešová, Michalova, Nad dolinkami, Vlčia, Halačov vrštek, Dolinka, Zákľuky, ĺabica, Pod Vlčiu, Zhora Mikulášikovej, Šutňova, Jašov vrch, Záložnice, Kružina, Čierťaž, Tabákovka, Martinkovce, Bahletka, Vajanka, Kuchárovo, Ihračka, Árenda, Ostrôšky, Kubovka, Mojžišov vrch, Ostrôžka, Šuľková, Piesky Makytová

Miesto, okres Detva:, 5 z 14

Skálno, Dolinky, Teplý brod, Dobrá voda, Klukovka, Tomanovo, Zhora Valovo, Kopanice, Nemcová, Hustý vŕšok, Za Dolným Žiarom, Studená voda, Rakyta, Horné záhumnia, Baľovka, Zlatno, Baližov vrch, Budovka, Horné Piesky, Jablona, Šándorka, Miklanovo, Pod Perešom, Sihľa, Črchľa, Kopaničky, Údol, Borok, Baližov Laz, Rúbanica, Malý Rimanec, Struháreň, Šalovica, Hore jamou k Očovanovi, Na Mlákach, Podjasenovo pri Paučovi, Zákutie, Vysoká, Zdola Valovo, Javor, Na Hrabia, Polianka, Kolomažnica, Vlčí vrch, Kopec, Kalište, Pod Javorom, Makovce, Malý Rimáň, Horné tále, Tisovník, Do vršku, Hlininy, Čierťaž, Verešov hrb, Rausovka, Nad Horným mlynom, Pereš, Za Horným Žiarom, Za Hrbom

Miesto, okres Detva:, 6 z 14

Jamištia, Zhora Zákutia, Solisko, Pod slamenými hniezdami, Na Žiari, Dlhý diel, Klinčoky, Baranová, Červenáková, Na Hnusno, Breziny, Smrček, Baňa, Drahovo, Mílisko, Za vrškom, Králikov vrch, Spodné Jamištia, Benčovka, Kozí hrb, U Menúšov, Nad Baližvým lazom, Do Kurienca, Človečia hlava, Červená hora, V struhárni, Vangerka, Strunáčka, Zdola hája, Horné lúky, Polianka, Struhárňa, Dolné záhumnia, Dúborovo, Dolné Makovce, Repiská, Vrchné Jamištia, Halajovci, Dlhé hony, Dlhá úboč, Kamenité, Paľkova stráň, Vysoký, Kútka, Hrozinov Laz, Studenovo, Kiavilia, Kurická, Smrečinovo, Horné Iviny, Somorovo, Medzi Lazami, Kopaň, Suché Iviny, Palíkovo, Dolné lúky, Na dielec, Hradné, Dvorce, Diel

Miesto, okres Detva:, 7 z 14

Hradné, Dúbravy, Zhora mlyna, Breh, Roven, Konská, Vrch Korienky, Kratiny, Grajciarové Trnavy, Breziny, Za vysokým, Zomknutie, Pod Kiaviliou, Kopanice, Dolné Šupovo, Antonov Laz, Zhora Močiara, Madačka, Široká jama, Trhovisko, Močiar, Kamenné, Skalinka, Za Stožkom, Čemanka, Žičovská hora, Pod Skalkou, Jazarce, Mláky, Miklianovo, Velká lúka, Vrch, Breziny, Dolný Závoz, Lopaty, Krtiny, Horné Šupovo, Horný závoz, Nad Želobudzou, Prieraz, Búčniky, Dvorce, Revúca, Salašíky, Ábelová, Hámorná, Nad Zomknutím, Tiasovo, Tri kopce, Pod Málikovo, Pod dlhú, Balajovo, Horná Brestlina, Barisko, Dolná Bujačia, Pri čerešni, Bušová, Sasko, Široký grúň, Čierny vrch

Miesto, okres Detva:, 8 z 14

Polom, Pálenica, Vŕšok, Žabiareň Kocaň, Veľká Hájniková, Do potôčkov, Nad Bachtárom, Žihľava, Stará voda, Dúbrava, Za Kaplnou, Vtáčnik, Stádlo, Baniská, Bar, Pochabý Laz, Veľké Chvojno, Brezina, Tri duby, Nad Medokyšom, Jazovec, Chmelisko, Kamenisté, Žiar, Cigán, Za školou, Vyše dediny, Pod Chvojnom, Kostolicko, Nad zvonicou, Mamojková, Slatinky, Do Krnovho, Pod Kaplnou, Blatá, Breziny, Do Paseky, U Šajtárov, Rybník, Na brezinách, Kršňovo, Lúky do lazov, Šamilovec, Horné Okrúhlice, Šusty, Nedelištské lazy, Pod Táňovo, Horný kút, Rafajka, Strhár - dolina, Do rakytia, Palakov, Gejdošová, Za Kušnierikom, Platyho jama, Árendy, Pod Zábavou, Martišovská, Dolné Okrúhlice, Malý Korčín

Miesto, okres Detva:, 9 z 14

Jašov vrch, Diel, Cach, Pastvy, Sosniny, Opálená, Koníčková, Pod Polomom, Malý Krnov, Kopanice, Slatina, Veľké pole, Vrch Stožok, Kaplna, Jasenia, Pod Chvojnom, Kapcátka, Malé Slatinské, Za Okrúhlicami, Bujačia, Chvojná, Briestina, Medzi studničky, Medzichvojno, Bujačia, Veľké hore vodou, Na jamu, Paseka, Matrtajky, Za Hajdúchom, Pod priekopou, Nemcov vrch, Pod pivničkami, Na Árendy, Suché hore vodou, Varta, Pálenica, Pod mlynom, Na jamu, Nový svet, Medveďov vŕštek, Nad mlynom, Pod Priesekom, Rúbaň, Do Chvostiny, Nad Bariačkou, Očová, Kopanica, Za Bykovom, Kút, Pri mlyne, Žabec, Pôjdova skala, Polianka, Stavanisko, Farbiakova paseka, Lažtek, Pod Stavaniskom, Za Močilnou skalou, Medzi Skalencom

Miesto, okres Detva:, 10 z 14

Za Skalencom, Horné Tále, Dolinky, Malé Chvojno, Hrot, Suchohradná, Žabica, Pod rovienkami, Bašta, Ďuričkovie lazy, Podbykovo, Vrch Slatina, Kocaň, Piešť, Turecký vŕšok, Na hôrku, Pod jabloňkou, Škulavé Trňavy, Kráľova púť, Nemcovka, Do Bánov, Nižné Polianky, Na chotár, Dolné Táňovo, Košarisko, Rechtorky, Škulová-Močariny, Polom Lapiňovská, Kopaniská, Na Šiancoch, Za malým Chvojnom, Dančov vrch, Pálenica, Sihla, Čerchľa, Čierne zeme, Holanka, Do Zlatného, Zadok, Skalenec, Rakytné, Hulinov vrch, Do Lažteka, Na Spúšťanku, Ježová, Pstružno, Židov jarok, Skalka, Slavcová, Polianky, Hajdukovo, Rajčula, Kúty, Záhumnie do Priechodov, Zákľuka, Korčín, Zeme na Skalenci, Dlhé Kopanice, Malé Smolno, Čerchľa

Miesto, okres Detva:, 11 z 14

Trstená, Hore pod vrch, Nad majerom, Pod Bariačkou, Kucejka, Pod kladou, Nad Pajtou, Na Píle, Kaplnie do jarku, Svinská paša, Dolné Lazy, Polianska hora, Javorisko, Suchavica, Pole, Mlakárske, Pred Kochlačkou, Za Pôjdmi, Malá Hôrka, Škulová - Močariny, Koncom pod Dúbravné, Vrch Jazero, Babická, Úbočka, Uhliarová skala, Uhrínka, Perina, Korytársky vrch, Nad Plenovom, Pod Ostrôžkami, Pod Skalencom, Havranka, U Kákov, Pod Poljanku, Lipiny, Dolné Tále, Do Dúbravy, Krajnoha, Na Vatre, Dlhá, Vtáčí vŕšok, Palestina, Roveň niže Skalenca, Brezinky, Chocholná, Dielnice, Plžíkovci, Konopiská, Malá Látka, Tvŕdza, Obecná hora, Uhliarka, Mostík, Úzke tále a Hliniská, Dolná Chrapková, Malý Ipeľ, Jastrabí vrch, Pod majerom, Pod dúbravy, Kozí chrbát

Miesto, okres Detva:, 12 z 14

Vrch poľa, Pod Lipou, Rubiská, Za Kalamárkou, Petrová, Kajlov vrch, Prosné a na Stupy, Šulek - Piešť, Diablov vŕšok, Budáčov vrch, Hroncová, Petrová, Priechody, Pod Jazvecovu skalu, Grapa, Pod Kalamárkou, Pod kopu, Hlinisko - Lažtek, Horné Stavanisko, Psice, Vrchy, Pod Javoriskom, Suché Trňavy, Malá Chocholná, Sokolovo, Merigy, Kyčkova, Boky, Dobročský vrch, Spúšťanka, Majerová, Rakytiny, Za Pôjdy, Zálomská, Zadná Kochlačka, Urbárska hora, ŠM Kocaň, Dolný Pereš, Holkovo, Do studienca, Do Skalky, Krátky vŕšok, Kupcová, Vyšné Polianky, Ravenské, Vysoký vŕšok, Nemecká, Biele potôčky, Rajčkovie Tŕňavy, Repiská nad Medokýšom, Pod Bykovom, Horné Majerovo, Pod Pôjdnou skalou, Chmárova, Močidlá, Paseky, Šutovka, Paseky, Stadielko, Prieslop

Miesto, okres Detva:, 13 z 14

Do Ježovej, Málikovo, Vyhnanec, Pod Kolenicou, Dolinky v lukách, Suchá dolina, Mláky, Vrch Chocholná, Horná Liešna, Pod Zlatým vŕškom, Prašivá, Dedinka, Vyše Kostolnej, Bariačka, Za jarkom, Čierny grúň, Grapa, Polianky, Červencová, Veľká Chocholná, Poza Hájnikovú, Pálenica, Tmavý šlog, Roveň vyše Skalenca, Nad Medokýšom, Smolno, Ostrôžky, Na Slatinke, Krnáčov laz, Zalomec, Do zadu pri majeri, Dolná Zálomská, Krajhora, Novodomský vrch, Na jamke, Na árende, Pod Perinou, Pod Pôjdy, Za Priechodmi, Horný Pereš, Dolinky v lukách, Macov lom, Do Prieseku, Hlinisko, Nad Plžíkovcami, Skalina, Horné lazy, Čechánky, Rubaň, Kozličné, Pátrik, Majková, Vrch Ipľa, Lukáčova skala, Zelené, Bukovina, Sekcia, Ponad Suchohradnú, Bány, Črchľa

Miesto, okres Detva:, 14 z 14

Haklová, Pod Dúbravným, Kapustnice, Zadné pole, Holansko

miesto inde

Mikroregión Podpoľanie (529x), Detva (148x), Látky (111x), Horný Tisovník (86x), Vígľaš (82x), Vígľašská Huta-Kalinka (66x), Stará Huta (63x), Hriňová (54x), Dolný Tisovník (54x), Slatinské Lazy (50x), Klokoč (46x), Stožok (39x), Podkriváň (29x), Dúbravy (28x), Historická časť (25x), Detvianska Huta (24x), Piešť1 (23x), Kostolná (20x), Skliarovo (18x), Korytárky (16x), Piešť2 (13x), Sídlisko (5x), Zapriechody (5x), Kriváň (4x)
miesto v Mikroregión Podpoľanie
miesto v Detva
miesto v Látky

Podobné, okres Detva:

1026x turistika, 785x miesto, 95x orientačný bod, 43x strom, 30x poľovnícky posed, 19x turistické informácie, 18x prístrešok, altánok, 9x atrakcia, 9x orientačná mapa, 6x studňa, 4x chranený strom, 3x ohnisko, 3x komín, 2x miesto na piknik
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Detva

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-detva.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.